İkinci bir bölüme başvuru yapılırken ayrı bir e-posta kullanılmalıdır.

Upload

Yükleyebileceğiniz resim boyutu 512 KB aşmamalıdır / The image size you can upload should not exceed 512 KB!!

Upload

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Sadece Doktora Programları için / Only For Doctorate Programs!!

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Sadece Doktora Programları için / Only For Doctorate Programs!!

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

IMPORTANT!

Referans mektupları referans verecek hoca tarafından imzalı şekilde "fbe@thk.edu.tr" adresine gönderilebilir veya kapalı zarf içerisinde Fen Bilimleri Enstitüsü'ne elden veya posta ile teslim edilebilir. (Referans Mektubu 2 adet olarak ayrı kişiler tarafından doldurulacaktır.)
The signed reference letters can be sent to the email "fbe@thk.edu.tr" by the academicians or they can be delivered to the Graduate School of Natural and Applied Sciences by hand or by post in a closed envelope. (Reference Letter will be filled in 2 pieces by separate persons.)

Referans Mektubu / Reference Letter

Note!

Herhangi bir eksiklik veya hata yaşanılması durumunda Fen Bilimleri Enstitüsü sekreterliği ile iletişime geçiniz "fbe@thk.edu.tr".
In case of any deficiencies or errors, please contact with the Secretariat of the Graduate School of Natural and Applied Sciences "fbe@thk.edu.tr".