Suat
Doç. Dr. Suat DENGİZ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Klasik ve Kuantum Kütleçekim, Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji ve Karadelikler, Hawking-Strominger-Perry holografik kuantumsal bilgi depolama

 • Tel: +90-312-589-6114
 • Email: sdengiz@thk.edu.tr
 • Ofis: F142
Kısa Özgeçmiş
Masoud
Dr. Öğr. Üyesi Masoud LATIFINAVID

Akademik Personel


İlgi alanları:
Kontrol sistemler, Robotik, Mekatronik, Yapay Zeka ve Görüntü / Video işleme’dir.

 • Tel: +90-312-589-6126
 • Email: mlatifinavid@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
Hasan
Prof. Dr. Hasan ERBAY

Akademik Personel


İlgi alanları:
Doğrusal cebir, Sayısal Hesaplama, Yaklaşım, Görüntü işleme ve Gizli anlamsal analiz.

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: herbay@thk.edu.tr
 • Ofis: 156
Kısa Özgeçmiş
Durdu Hakan
Dr. Öğr. Üyesi Durdu Hakan UTKU

Akademik Personel


İlgi alanları:
Üretim Planlama ve Envanter Kontrolü, Lojistik ve Tedarik Zinciri Tasarımı/Yönetimi, Sistem Simülasyonu, İstatistik, Tehlikeli Madde Lojistiği

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: dhutku@thk.edu.tr
 • Ofis: 172
Kısa Özgeçmiş
Ertan
Dr. Öğr. Üyesi Ertan ZENCİR

Akademik Personel


İlgi alanları:
Enerji-verimli haberleşme devreleri, kablolu ve kablosuz haberleşme alıcı-verici mimarileri, enerji-verimli RF & Analog CMOS entegre devreler, Bio-entegre devreler, mm-Dalga ve THz entegre devreler, tek-taşlı mikrodalga entegre devreler.

 • Tel: +90-312-589-6065
 • Email: ezencir@thk.edu.tr
 • Ofis: F 159
Kısa Özgeçmiş
Hakan Ezgi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ezgi KIZILÖZ

Akademik Personel


İlgi alanları:
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Kullanışlı Güvenlik, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Makine Öğrenmesi, Çok Amaçlı En İyileme.

 • Tel: +90-312-589-6047
 • Email: hekiziloz@thk.edu.tr
 • Ofis: 169
Kısa Özgeçmiş
Hamit
Dr. Öğr. Üyesi Hamit TEKİN

Akademik Personel


İlgi alanları:
İleri Kompozit Malzemeleri, Kompozit Malzemeleri ve Üretim Yöntemleri, Alışılmamış İmalat Usülleri, Konveksiyonel Makine Takımları, Metal İşleme Teorisi, Deney Tasarım Teknikleri

 • Tel: +90-312-589-6110
 • Email: htanabi@thk.edu.tr
 • Ofis: F177
Kısa Özgeçmiş
Cihan
Prof. Dr. Cihan KARATAŞ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Transport Phenomena, Lazer Destekli Malzeme İşlenmesi (Lazer Kesim, Lazer Kaynak, Lazer Kaplama, Lazer Isıl İşlem…), Selective Laser Sintering, Hızlı Prototipleme, Katı-Gaz Reaksiyon Kinetiği,  Kompozitler, Nükleer Yakıt ve Malzemeler…

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: ckaratas@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
İlknur
Prof. Dr. İlknur TUNÇ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi, Biyosensörler, Fotokatalizörler, Spektroskopi

 • Tel: +90-312-589-6000
 • Email: itunc@thk.edu.tr
 • Ofis: F153
Kısa Özgeçmiş
Dursun
Doç. Dr. Dursun BALKAN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Verimlilik Ölçümü, Performans Yönetimi, Tesis Planlaması, Gelir Optimizasyonu, Hizmet Sistemleri ve Yönetimi

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: dbalkan@thk.edu.tr
 • Ofis: 174
Kısa Özgeçmiş
E. Deniz
Doç. Dr. E. Deniz TEKİN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Soft Malzemelerin Modellenmesi, Nanomalzemeler, Nanobiyoteknoloji, Klasik ve Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri.

 • Tel: +90-312-589-6247
 • Email: edtekin@thk.edu.tr
 • Ofis: F157
Kısa Özgeçmiş
İbrahim
Doç. Dr. İbrahim MAHARIQ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Hesaplamalı Elektromanyetik, Elektromanyetik, Fotonik, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Güç Sistemleri, Yenilenebilir Enerji

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: imahariq@thk.edu.tr
 • Ofis: F 173
Kısa Özgeçmiş
Murat
Doç. Dr. Murat DEMİRAL

Akademik Personel


İlgi alanları:
Gelişmiş malzemelerin (Kompozit, Titanyum alaşım) farklı yükler altında sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi, Kristal plastisite; Talaşlı imalat işleminin çok ölçekli modellenmesi, Ultrason destekli imalat, Kemik mekaniği

 • Tel: +90-312-589-6112
 • Email: mdemiral@thk.edu.tr
 • Ofis: F145
Kısa Özgeçmiş
Tuğba
Doç. Dr. Tuğba AKMAN YILDIZ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Bilimsel Hesaplama, Optimal Kontrol/Optimizasyon, Matematiksel Modelleme, Sayısal Yöntemler

 • Tel: +90-312-589-6164
 • Email: takman@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
A. Ömer
Dr. Öğr. Üyesi A. Ömer TOPRAK

Akademik Personel


İlgi alanları:
Veri bilimi, İstatistiksel Modelleme, Araştırma ve Örnekleme Tasarımı, büyük veri analitiği, kayıt sistemleri, veri entegrasyonu, ölçme-değerlendirme ve mikroekonomi

 • Tel: +90-312-589-6046
 • Email: aotoprak@thk.edu.tr
 • Ofis: 157
Kısa Özgeçmiş
Abdullatif
Dr. Öğr. Üyesi Abdullatif BABA

Akademik Personel


İlgi alanları:
Yapay Zeka, Robotik, Dijital Görüntü İşleme, FPGA tabanlı gömülü sistemler, Systems Verilog programlama dili, Python, C ++, PLC tabanlı Endüstriyel kontrol, Mantık tasarımı, MEMS ve 8088 Mikroişlemci

 • Tel: +90-312-589-6059
 • Email: ababa@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
Başak
Dr. Öğr. Üyesi Başak GEVER

Akademik Personel


İlgi alanları:
Olasılık, İstatistik, Rassal Modeller, Stokastik Süreçler, Bulanık Mantık ve Uygulamaları, Zaman Serileri, Yapay Zeka

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: bgever@thk.edu.tr
 • Ofis: 163
Kısa Özgeçmiş
Ceylan
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan YALÇIN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Yaklaşımlar Teorisi, Zaman Skalası Analizi, Toplanabilme Teorisi, İstatistiksel Yakınsaklık ve Uygulamaları

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: cyalcin@thk.edu.tr
 • Ofis: 167
Kısa Özgeçmiş
Erol
Dr. Öğr. Üyesi Erol GÜLTEKİN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Yakıt Pilleri, Hibrit Araçlar, İçten Yanmalı Motorlar, Termodinamik, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yalın Üretim Sistemleri, Değer Analizi, Mekanizmalar

 • Tel: +90-312-589-6108
 • Email: egultekin@thk.edu.tr
 • Ofis: F176
Kısa Özgeçmiş
Esra
Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAOĞLU

Akademik Personel


İlgi alanları:
Dinamik Sistemler, Sinir Ağları, Matematiksel Biyoloji, Kararlılık ve Çatallanma Teorisi ve Popülasyon Dinamiği.

 • Tel: +90-312-589-6062
 • Email: ekaraoglu@thk.edu.tr
 • Ofis: F 158
Kısa Özgeçmiş
Fatih
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KASIMOĞLU

Akademik Personel


İlgi alanları:
Optimizasyon, İki Katmanlı Modelleme, Proje Çizelgeleme, Ağ Optimizasyonu, Çok Kriterli Karar Verme

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: fkasimoglu@thk.edu.tr
 • Ofis: 169
Kısa Özgeçmiş
Hasan
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKSOY

Akademik Personel


İlgi alanları:
Gömülü sistemler, Sayısal Devre Tasarımı, Fizyolojik Sinyaller (EEG, EKG ve EOG), Sınıflandırma, Sensorlar ve Uyuşukluk algılama.

 • Tel: +90-312-589-6064
 • Email: haksoy@thk.edu.tr
 • Ofis: F 159
Kısa Özgeçmiş
İpek
Dr. Öğr. Üyesi İpek AYTAÇ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Isı geri kazanım sistemleri, Nano akışkanlar, Isı transferi, Isı borusu, Enerji verimliliği

 • Tel: +90-312-589-6115
 • Email: iaytac@thk.edu.tr
 • Ofis: F160A
Kısa Özgeçmiş
Mehmet Ali
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali OLPAK

Akademik Personel


İlgi alanları:
Hadron Fiziği, Klasik ve Kuantum Alanlar Kuramı, Kuantizasyon, Kuantum Enformasyon Kuramı, Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Tel: +90-312-589-6068
 • Email: maolpak@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
Meltem
Dr. Öğr. Üyesi Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU

Akademik Personel


İlgi alanları:
e-İhale, Birlikte Çalışılabilirlik, e-Denetim, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, Veri Analizi ve İstatistik Çözümleri, Performans Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Karar Destek Sistemleri, Bulut Bilişim, Tedarik Zinciri

 • Tel: +90-312-589-6050
 • Email: meltem.imamoglu@ceng.thk.edu.tr
 • Ofis: 178
Kısa Özgeçmiş
Muhammed
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARAS

Akademik Personel


İlgi alanları:
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), İşlenebilirlik, Kesici Aletler, Sert Tornalama, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA)

 • Tel: +90-312-589-6107
 • Email: mrafighi@thk.edu.tr
 • Ofis: F173
Kısa Özgeçmiş
Ömer
Dr. Öğr. Üyesi Ömer İLERİ

Akademik Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: oileri@thk.edu.tr
 • Ofis:
Özgür
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KELEKÇİ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Mühendislikte Matematiksel Metotlar, Matematiksel Fizik,Süpersimetrik Kütle-Çekim Kuramları, Grafen.

 • Tel: +90-312-589-6066
 • Email: okelekci@thk.edu.tr
 • Ofis: F 142
Kısa Özgeçmiş
Şadi
Dr. Öğr. Üyesi Şadi ŞEHAB

Akademik Personel


İlgi alanları:
Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Veri Analizi, Bilgi Erişimi, Veri Görüntüleme.

 • Tel: +90-312-589-6051
 • Email: salshehabi@thk.edu.tr
 • Ofis: 173
Kısa Özgeçmiş
Selami
Dr. Öğr. Üyesi Selami BAYEĞ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Bulanık Mantık ve Uygulamaları, Sezgisel Bulanık Mantık ve Uygulamaları, Tip-2 Bulanık Mantık ve Uygulamaları, Bulanık Karar Verme, Yapay Zeka, Reoloji

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: sbayeg@thk.edu.tr
 • Ofis: 169
Kısa Özgeçmiş
Matin
Öğr. Gör. Matin GHAZIANI

Akademik Personel


İlgi alanları:
Mekatronik sistemleri, Kontrol, Robotik, İnsansız Kara Araçları, Otonom Navigasyon, Görüntü İşleme, Pnömatik ve Hidrolik sistemler

 • Tel: +90-312-589-6128
 • Email: mghaziani@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
Fatma Nur
Arş. Gör. Fatma Nur ŞEN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Kontrol Teorisi, Kontrol Dizaynı ve Optimizasyonu, Sistem Dinamiği, Araç Güvenliği, Çarpışma Güvenliği

 • Tel: +90-312-589-6058
 • Email: fnsen@thk.edu.tr
 • Ofis: F171
Kısa Özgeçmiş
Gürkan Güven
Arş. Gör. Gürkan Güven GÜNER

Akademik Personel


İlgi alanları:
Havayolu Ağı Planlama ve Çizelgeleme, Matematiksel Modelleme, Optimizasyon, Çok Kriterli Karar Verme

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: gguner@thk.edu.tr
 • Ofis: 178
Kısa Özgeçmiş
Mithat Kutay
Arş. Gör. Mithat Kutay CAN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Hesaplamalı Mekanik Malzeme Bilimi Bilgisayar Programlama Dilleri Mikro ve Nano Yapıların Mekaniği

 • Tel: +90-312-589-6086
 • Email: mkcan@thk.edu.tr
 • Ofis: 171
Kısa Özgeçmiş
Eda
Eda KILIÇASLAN

İdari Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-6431
 • Email: ekilicaslan@thk.edu.tr
 • Ofis: