Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü,

Doç. Dr. Suat DENGİZ


İlgi alanları:
Klasik ve Kuantum Kütleçekim, Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji ve Karadelikler, Hawking-Strominger-Perry holografik kuantumsal bilgi depolama

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: sdengiz@thk.edu.tr
 • ofis:
Suat Image
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yard., İnsansız Ve Otonom Sistem Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Masoud LATIFINAVID


İlgi alanları:
Kontrol sistemler, Robotik, Mekatronik, Yapay Zeka ve Görüntü / Video işleme’dir.

 • Tel : +90-312-589-6126
 • Eposta: mlatifinavid@thk.edu.tr
 • ofis:
Masoud Image
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkanı,

Prof. Dr. Hasan ERBAY


İlgi alanları:
Doğrusal cebir, Sayısal Hesaplama, Yaklaşım, Görüntü işleme ve Gizli anlamsal analiz.

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: herbay@thk.edu.tr
 • ofis: 156
Hasan Image
Mühendislik Yönetimi, Anabilim Dalı Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Durdu Hakan UTKU


İlgi alanları:
Üretim Planlama ve Envanter Kontrolü, Lojistik ve Tedarik Zinciri Tasarımı/Yönetimi, Sistem Simülasyonu, İstatistik, Tehlikeli Madde Lojistiği

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: dhutku@thk.edu.tr
 • ofis: 172
Durdu Hakan Image
Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Ertan ZENCİR


İlgi alanları:
Enerji-verimli haberleşme devreleri, kablolu ve kablosuz haberleşme alıcı-verici mimarileri, enerji-verimli RF & Analog CMOS entegre devreler, Bio-entegre devreler, mm-Dalga ve THz entegre devreler, tek-taşlı mikrodalga entegre devreler.

 • Tel : +90-312-589-6065
 • Eposta: ezencir@thk.edu.tr
 • ofis: F 159
Ertan Image
Bilişim Teknolojileri, Anabilim Dalı Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ezgi KIZILÖZ


İlgi alanları:
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Kullanışlı Güvenlik, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Makine Öğrenmesi, Çok Amaçlı En İyileme.

 • Tel : +90-312-589-6047
 • Eposta: hekiziloz@thk.edu.tr
 • ofis: 169
Hakan Ezgi Image
Makine ve Uçak Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Hamit TEKİN


İlgi alanları:
İleri Kompozit Malzemeleri, Kompozit Malzemeleri ve Üretim Yöntemleri, Alışılmamış İmalat Usülleri, Konveksiyonel Makine Takımları, Metal İşleme Teorisi, Deney Tasarım Teknikleri

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: htanabi@thk.edu.tr
 • ofis:
Hamit Image

Prof. Dr. Cihan KARATAŞ


İlgi alanları:
Transport Phenomena, Lazer Destekli Malzeme İşlenmesi (Lazer Kesim, Lazer Kaynak, Lazer Kaplama, Lazer Isıl İşlem…), Selective Laser Sintering, Hızlı Prototipleme, Katı-Gaz Reaksiyon Kinetiği,  Kompozitler, Nükleer Yakıt ve Malzemeler…

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: ckaratas@thk.edu.tr
 • ofis:
Cihan Image

Prof. Dr. İlknur TUNÇ


İlgi alanları:
Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi, Biyosensörler, Fotokatalizörler, Spektroskopi

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: itunc@thk.edu.tr
 • ofis:
İlknur Image

Doç. Dr. Dursun BALKAN


İlgi alanları:
Verimlilik Ölçümü, Performans Yönetimi, Tesis Planlaması, Gelir Optimizasyonu, Hizmet Sistemleri ve Yönetimi

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: dbalkan@thk.edu.tr
 • ofis: 174
Dursun Image

Doç. Dr. Emine Deniz TEKİN


İlgi alanları:
Soft Malzemelerin Modellenmesi, Nanomalzemeler, Nanobiyoteknoloji, Klasik ve Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri.

 • Tel : +90-312-589-6247
 • Eposta: edtekin@thk.edu.tr
 • ofis: F157
Emine Deniz Image

Doç. Dr. İbrahim MAHARIQ


İlgi alanları:
Hesaplamalı Elektromanyetik, Elektromanyetik, Fotonik, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Güç Sistemleri, Yenilenebilir Enerji

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: imahariq@thk.edu.tr
 • ofis: F 173
İbrahim Image

Doç. Dr. Murat DEMİRAL


İlgi alanları:
Gelişmiş malzemelerin (Kompozit, Titanyum alaşım) farklı yükler altında sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi, Kristal plastisite; Talaşlı imalat işleminin çok ölçekli modellenmesi, Ultrason destekli imalat, Kemik mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6112
 • Eposta: mdemiral@thk.edu.tr
 • ofis:
Murat Image

Doç. Dr. Tuğba AKMAN YILDIZ


İlgi alanları:
Bilimsel Hesaplama, Optimal Kontrol/Optimizasyon, Matematiksel Modelleme, Sayısal Yöntemler

 • Tel : +90-312-589-6164
 • Eposta: takman@thk.edu.tr
 • ofis:
Tuğba Image

Dr. Öğr. Üyesi A. Ömer TOPRAK


İlgi alanları:
Veri bilimi, İstatistiksel Modelleme, Araştırma ve Örnekleme Tasarımı, büyük veri analitiği, kayıt sistemleri, veri entegrasyonu, ölçme-değerlendirme ve mikroekonomi

 • Tel : +90-312-589-6046
 • Eposta: aotoprak@thk.edu.tr
 • ofis: 157
A. Ömer Image

Dr. Öğr. Üyesi Abdullatif BABA


İlgi alanları:
Yapay Zeka, Robotik, Dijital Görüntü İşleme, FPGA tabanlı gömülü sistemler, Systems Verilog programlama dili, Python, C ++, PLC tabanlı Endüstriyel kontrol, Mantık tasarımı, MEMS ve 8088 Mikroişlemci

 • Tel : +90-312-589-6059
 • Eposta: ababa@thk.edu.tr
 • ofis:
Abdullatif Image

Dr. Öğr. Üyesi Başak GEVER


İlgi alanları:
Olasılık, İstatistik, Rassal Modeller, Stokastik Süreçler, Bulanık Mantık ve Uygulamaları, Zaman Serileri, Yapay Zeka

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: bgever@thk.edu.tr
 • ofis: 163
Başak Image

Dr. Öğr. Üyesi Ceylan YALÇIN


İlgi alanları:
Yaklaşımlar Teorisi, Zaman Skalası Analizi, Toplanabilme Teorisi, İstatistiksel Yakınsaklık ve Uygulamaları

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: cyalcin@thk.edu.tr
 • ofis: 167
Ceylan Image

Dr. Öğr. Üyesi Erol GÜLTEKİN


İlgi alanları:
Yakıt Pilleri, Hibrit Araçlar, İçten Yanmalı Motorlar, Termodinamik, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yalın Üretim Sistemleri, Değer Analizi, Mekanizmalar

 • Tel : +90-312-589-6108
 • Eposta: egultekin@thk.edu.tr
 • ofis:
Erol Image

Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAOĞLU


İlgi alanları:
Dinamik Sistemler, Sinir Ağları, Matematiksel Biyoloji, Kararlılık ve Çatallanma Teorisi ve Popülasyon Dinamiği.

 • Tel : +90-312-589-6062
 • Eposta: ekaraoglu@thk.edu.tr
 • ofis: F 158
Esra Image

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KASIMOĞLU


İlgi alanları:
Optimizasyon, İki Katmanlı Modelleme, Proje Çizelgeleme, Ağ Optimizasyonu, Çok Kriterli Karar Verme

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: fkasimoglu@thk.edu.tr
 • ofis: 169
Fatih Image

Dr. Öğr. Üyesi Habib GHANBARPOURASL


İlgi alanları:

 • Tel : +90-312-589-6125
 • Eposta: hghanbarpourasl@thk.edu.tr
 • ofis:
Habib Image

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKSOY


İlgi alanları:
Gömülü sistemler, Sayısal Devre Tasarımı, Fizyolojik Sinyaller (EEG, EKG ve EOG), Sınıflandırma, Sensorlar ve Uyuşukluk algılama.

 • Tel : +90-312-589-6064
 • Eposta: haksoy@thk.edu.tr
 • ofis: F 159
Hasan Image

Dr. Öğr. Üyesi İpek AYTAÇ


İlgi alanları:
Isı geri kazanım sistemleri, Nano akışkanlar, Isı transferi, Isı borusu, Enerji verimliliği

 • Tel : +90-312-589-6115
 • Eposta: iaytac@thk.edu.tr
 • ofis:
İpek Image

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali OLPAK


İlgi alanları:
Hadron Fiziği, Klasik ve Kuantum Alanlar Kuramı, Kuantizasyon, Kuantum Enformasyon Kuramı, Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Tel : +90-312-589-6068
 • Eposta: maolpak@thk.edu.tr
 • ofis:
Mehmet Ali Image

Dr. Öğr. Üyesi Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU


İlgi alanları:
e-İhale, Birlikte Çalışılabilirlik, e-Denetim, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, Veri Analizi ve İstatistik Çözümleri, Performans Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Karar Destek Sistemleri, Bulut Bilişim, Tedarik Zinciri

 • Tel : +90-312-589-6050
 • Eposta: meltem.imamoglu@ceng.thk.edu.tr
 • ofis: 178
Meltem Image

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARAS


İlgi alanları:
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), İşlenebilirlik, Kesici Aletler, Sert Tornalama, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA)

 • Tel : +90-312-589-6107
 • Eposta: mrafighi@thk.edu.tr
 • ofis:
Muhammed Image

Dr. Öğr. Üyesi Ömer İLERİ


İlgi alanları:

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: oileri@thk.edu.tr
 • ofis:
Ömer Image

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KELEKÇİ


İlgi alanları:
Mühendislikte Matematiksel Metotlar, Matematiksel Fizik,Süpersimetrik Kütle-Çekim Kuramları, Grafen.

 • Tel : +90-312-589-6066
 • Eposta: okelekci@thk.edu.tr
 • ofis: F 142
Özgür Image

Dr. Öğr. Üyesi Şadi ŞEHAB


İlgi alanları:
Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Veri Analizi, Bilgi Erişimi, Veri Görüntüleme.

 • Tel : +90-312-589-6051
 • Eposta: salshehabi@thk.edu.tr
 • ofis: 173
Şadi Image

Dr. Öğr. Üyesi Selami BAYEĞ


İlgi alanları:
Bulanık Mantık ve Uygulamaları, Sezgisel Bulanık Mantık ve Uygulamaları, Tip-2 Bulanık Mantık ve Uygulamaları, Bulanık Karar Verme, Yapay Zeka, Reoloji

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: sbayeg@thk.edu.tr
 • ofis: 169
Selami Image

Öğr. Gör. Matin GHAZIANI


İlgi alanları:
Mekatronik sistemleri, Kontrol, Robotik, İnsansız Kara Araçları, Otonom Navigasyon, Görüntü İşleme, Pnömatik ve Hidrolik sistemler

 • Tel : +90-312-589-6128
 • Eposta: mghaziani@thk.edu.tr
 • ofis:
Matin Image

Arş. Gör. Fatma Nur ŞEN


İlgi alanları:
Kontrol Teorisi, Kontrol Dizaynı ve Optimizasyonu, Sistem Dinamiği, Araç Güvenliği, Çarpışma Güvenliği

 • Tel : +90-312-589-6058
 • Eposta: fnsen@thk.edu.tr
 • ofis:
Fatma Nur Image

Arş. Gör. Gürkan Güven GÜNER


İlgi alanları:
Çizelgeleme, Matematiksel Modelleme, Optimizasyon, Çok Kriterli Karar Verme

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: gguner@thk.edu.tr
 • ofis: 143
Gürkan Güven Image

Arş. Gör. Mithat Kutay CAN


İlgi alanları:
Hesaplamalı Mekanik Malzeme Bilimi Bilgisayar Programlama Dilleri Mikro ve Nano Yapıların Mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6086
 • Eposta: mkcan@thk.edu.tr
 • ofis: 171
Mithat Kutay Image

Eda KILIÇASLAN


İlgi alanları:

 • Tel : +90-312-589-6431
 • Eposta: ekilicaslan@thk.edu.tr
 • ofis:
Eda Image