FR.18.01 Yüksek Lisans Tez Danışmanı Atama Formu
FR.18.02 Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
FR.18.03 Yüksek Lisans Danışman Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
FR.18.04 Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
FR.18.05 Yüksek Lisans Tez Savunması Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu
FR.18.06 Yüksek Lisans tez kişisel değerlendirme raporu
FR.18.07 -Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
FR.18.08 Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Yüksek Lisans Tez Savunmasına Giriş Formu
FR.18.09 Tez Onay Sayfası
FR.18.10 -Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu
FR.18.11 Tez Teslim Tutanağı
FR.18.12 Tezsiz Yüksek Lisans Ders Dönem Projesi Danışmanı Atama Formu
FR.18.13 Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Tez-Yazım Kuralları Kontrol Formu
FR.18.14 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu
FR.18.15-Tez-Teslim-Formu
FR.18.16- Doktora Tez Danışmanı Öneri ve Atama Formu
FR.18.17-Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
FR.18.18-Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
FR.18.19-Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Değerlendirme Tutanağı
FR.18.20-Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağı
FR.18.21-Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeleri Öneri Formu
FR.18.22-Doktora Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu
FR.18.23 -Doktora Tez Öneri Formu
FR.18.24-Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı
FR.18.25-Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu
FR.18.26-Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu
FR.18.27-Doktora Öğrencileri İçin Tez İzleme Toplantısı Takip Formu
FR.18.28-Doktora Danışman Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
FR.18.29-Doktora Savunma Jürisi Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
FR.18.30-Doktora Tez Savunması Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu
FR.18.31-Doktora Tez Kişisel Değerlendirme Raporu
FR.18.32-Doktora Tez Savunma Jürisi Toplantı İlan Formu
FR.18.33-Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu
FR.18.34-Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
FR.18.35-Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Doktora Tez Savunmasına Giriş Başvuru Formu
FR.18.36-Tez Onay Sayfası
FR.18.37 ilişik Kesme Formu
FR.18.38 Eksik Belge Beyan Formu
FR.18.39 Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
FR.18.40 Tezin Baskıya Verilmesine Dair Tutanak
FR.18.41 Tezlerin Baskıdan Sonra Teslim Alınmasına İlişkin Tutanak
FR.18.42 Yüksek Lisans Doktora Tez Ek Süre Talep Formu
FR.18.43 Yüksek Lisans Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu
FR.18.44 Not Değişiklik Formu
FR.18.45 Sınav Evrakları Teslim Tutanağı Formu
FR.18.46 Danışman Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
FR.18.47 Kayıp Kimlik Yenileme Dilekçe
FR.18.48 Belge Başvuru Talep Formu
FR.18.49 Uluslarası Öğrenciler İçin İkamet Başvuru Formu
FR.18.50 İlişik Kesme Talep Formu
FR.18.51 Kayıt Dondurma Formu
FR.18.52 Tez Savunma Jürisi Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
FR.18.53 Ders Kayıt Formu
FR.18.54 Transkript ve Öğrenci Belgesi İstek Formu
FR.18.55 Enstitü Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
Tez Yazım Kılavuzu- WORD ve LATEX Şablonları